• rabat -10% kod: Wiosna 馃尲
 • Wysy艂ka gratis Gwarancja i Certyfikat Zwrot do 30 dni Bezp艂atna korekta rozmiaru Raty

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Tw贸j Pier艣cionek www.pierscionek.pl

SPIS TRE艢CI:

 1. 聽聽聽聽 POSTANOWIENIA OG脫LNE
 2. 聽聽聽聽 US艁UGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. 聽聽聽聽 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA呕Y
 4. 聽 聽 聽SPOSOBY I TERMINY P艁ATNO艢CI ZA PRODUKT
 5. 聽聽聽聽 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. 聽聽聽聽 REKLAMACJA PRODUKTU
 7. 聽聽聽聽 POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃 ORAZ ZASADY DOST臉PU DO TYCH PROCEDUR
 8. 聽聽聽聽 PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UM脫W SPRZEDA呕Y ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
 9. 聽聽聽聽 POSTANOWIENIA DOTYCZ膭CE PRZEDSI臉BIORC脫W
 10. 聽 聽 聽POSTANOWIENIA KO艃COWE
 11. 聽 聽 聽WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY

Sklep Internetowy Tw贸j Pier艣cionek www.pierscionek.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie mo偶e zrzec si臋 praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia um贸w mniej korzystne dla konsumenta ni偶 postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta s膮 niewa偶ne, a w ich miejsce stosuje si臋 przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego te偶 postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na celu wy艂膮cza膰 ani ogranicza膰 jakichkolwiek praw konsument贸w przys艂uguj膮cych im na mocy bezwzgl臋dnie wi膮偶膮cych przepis贸w prawa, a wszelkie ewentualne w膮tpliwo艣ci nale偶y t艂umaczy膰 na korzy艣膰 konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszego Regulaminu z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy i nale偶y je stosowa膰.

1.聽聽聽 POSTANOWIENIA OG脫LNE

1.1.聽聽聽聽聽 Sklep Internetowy dost臋pny pod adresem internetowym www.pierscionek.pl prowadzony jest przez Filip Bednarz (adres miejsca prowadzenia dzia艂alno艣ci: ul. S艂owackiego 42, 32-400 My艣lenice, NIP 6762389703, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: 573018629, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki.

1.2.聽聽聽聽聽 Niniejszy Regulamin skierowany jest zar贸wno do konsument贸w, jak i do przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych ze Sklepu Internetowego, chyba 偶e dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wy艂膮cznie do konsument贸w albo do przedsi臋biorc贸w.

1.3.聽聽聽聽聽 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwi膮zku z realizacj膮 postanowie艅 niniejszego Regulaminu jest Us艂ugodawca. Dane osobowe przetwarzane s膮 w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatno艣ci opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ka偶da osoba, kt贸rej dane osobowe przetwarza Us艂ugodawca ma prawo do wgl膮du w ich tre艣膰 oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. 聽 聽 聽Definicje:

1.4.1.聽聽聽聽聽 DZIE艃 ROBOCZY 鈥 jeden dzie艅 od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.聽聽聽聽聽 FORMULARZ REJESTRACJI 鈥 formularz dost臋pny w Sklepie Internetowym umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta.

1.4.3.聽聽聽聽聽 FORMULARZ ZAM脫WIENIA 鈥 Us艂uga Elektroniczna, interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie Internetowym umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do elektronicznego koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.

1.4.4.聽聽聽聽聽 KLIENT 鈥 (1) osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮ce tak偶e osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮; - kt贸ra zawar艂a lub zamierza zawrze膰 Umow臋 Sprzeda偶y ze Sprzedawc膮.

1.4.5.聽聽聽聽聽 KODEKS CYWILNY 鈥 ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6.聽聽聽聽聽 KONTO 鈥 Us艂uga Elektroniczna, oznaczony indywidualn膮 nazw膮 (loginem) i has艂em podanym przez Us艂ugobiorc臋 zbi贸r zasob贸w w systemie teleinformatycznym Us艂ugodawcy, w kt贸rym gromadzone s膮 dane podane przez Us艂ugobiorc臋 oraz informacje o z艂o偶onych przez niego Zam贸wieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7.聽聽聽聽聽 NEWSLETTER 鈥 Us艂uga Elektroniczna, elektroniczna us艂uga dystrybucyjna 艣wiadczona przez Us艂ugodawc臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej e-mail, kt贸ra umo偶liwia wszystkim korzystaj膮cym z niej Us艂ugobiorcom automatyczne otrzymywanie od Us艂ugodawcy cyklicznych tre艣ci kolejnych edycji newslettera zawieraj膮cego informacje o Produktach, nowo艣ciach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8.聽聽聽聽聽 PRODUKT 鈥 dost臋pna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

1.4.9.聽聽聽聽聽 REGULAMIN 鈥 niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10.聽聽聽 SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Us艂ugodawcy dost臋pny pod adresem internetowym: www.pierscionek.pl.

1.4.11.聽聽聽 SPRZEDAWCA; US艁UGODAWCA 鈥 Filip Bednarz (adres miejsca prowadzenia dzia艂alno艣ci: ul. S艂owackiego 42, 32-400, My艣lenice, adres do dor臋cze艅: ul. Sodowa 36A, 30-376 Krak贸w, Krak贸w, NIP 6762389703, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: 573018629, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki.

1.4.12.聽聽聽 UMOWA SPRZEDA呕Y 鈥 umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13.聽聽聽 US艁UGA ELEKTRONICZNA 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Us艂ugobiorcy za po艣rednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14.聽聽聽 US艁UGOBIORCA 鈥 (1) osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮ce tak偶e osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮; - korzystaj膮ca lub zamierzaj膮ca korzysta膰 z Us艂ugi Elektronicznej.

1.4.15.聽聽聽 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA 鈥 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16.聽聽聽 ZAM脫WIENIE - o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu ze Sprzedawc膮.

2.聽聽聽 US艁UGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.聽聽聽聽聽 W Sklepie Internetowym dost臋pne s膮 nast臋puj膮ce Us艂ugi Elektroniczne: Konto, Formularz Zam贸wienia oraz Newsletter.

2.1.1.聽聽聽聽聽 Konto 鈥 korzystanie z Konta mo偶liwe jest po wykonaniu 艂膮cznie trzech kolejnych krok贸w przez Us艂ugobiorc臋 鈥 (1) wype艂nieniu Formularza Rejestracji, (2) klikni臋ciu pola 鈥Utw贸rz konto鈥 oraz (3) potwierdzeniu ch臋ci utworzenia Konta poprzez klikni臋cie w link potwierdzaj膮cy przes艂any automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezb臋dne jest podanie przez Us艂ugobiorc臋 nast臋puj膮cych danych Us艂ugobiorcy: imi臋 i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz has艂o. W wypadku Us艂ugobiorc贸w nieb臋d膮cych konsumentami niezb臋dne jest tak偶e podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1.聽聽聽聽聽 Us艂uga Elektroniczna Konto 艣wiadczona jest nieodp艂atnie przez czas nieoznaczony. Us艂ugobiorca ma mo偶liwo艣膰, w ka偶dej chwili i bez podania przyczyny, usuni臋cia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Us艂ugodawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub te偶 pisemnie na adres: ul. Sodowa 36A, 30-376 Krak贸w.

2.1.2.聽聽聽聽聽 Formularz Zam贸wienia 鈥 korzystanie z Formularza Zam贸wienia rozpoczyna si臋 z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Z艂o偶enie Zam贸wienia nast臋puje po wykonaniu przez Klienta 艂膮cznie dw贸ch kolejnych krok贸w 鈥 (1) po wype艂nieniu Formularza Zam贸wienia i (2) klikni臋ciu na stronie Sklepu Internetowego po wype艂nieniu Formularza Zam贸wienia pola 鈥Potwierd藕 zakup鈥 鈥 do tego momentu istnieje mo偶liwo艣膰 samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nale偶y kierowa膰 si臋 wy艣wietlanymi komunikatami oraz informacjami dost臋pnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zam贸wienia niezb臋dne jest podanie przez Klienta nast臋puj膮cych danych dotycz膮cych Klienta: imi臋 i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotycz膮cych Umowy Sprzeda偶y: Produkt/y, ilo艣膰 Produktu/贸w, miejsce i spos贸b dostawy Produktu/贸w, spos贸b p艂atno艣ci. W wypadku Klient贸w nieb臋d膮cych konsumentami niezb臋dne jest tak偶e podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1.聽聽聽聽聽 Us艂uga Elektroniczna Formularz Zam贸wienia 艣wiadczona jest nieodp艂atnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zako艅czeniu z chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia za jego po艣rednictwem albo z chwil膮 wcze艣niejszego zaprzestania sk艂adania Zam贸wienia za jego po艣rednictwem przez Us艂ugobiorc臋.

2.1.3.聽聽聽聽聽 Newsletter 鈥 korzystanie z Newslettera nast臋puje po podaniu w zak艂adce 鈥濶ewsletter鈥 widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na kt贸ry maj膮 by膰 przesy艂ane kolejne edycje Newslettera i klikni臋ciu pola 鈥Wyslij鈥. Na Newsletter mo偶na si臋 r贸wnie偶 zapisa膰 poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zak艂adania Konta 鈥 z chwil膮 utworzenia Konta Us艂ugobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1.聽聽聽聽聽 Us艂uga Elektroniczna Newsletter 艣wiadczona jest nieodp艂atnie przez czas nieoznaczony. Us艂ugobiorca ma mo偶liwo艣膰, w ka偶dej chwili i bez podania przyczyny, wypisania si臋 z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Us艂ugodawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub te偶 pisemnie na adres: ul. Sodowa 36A, 30-376 Krak贸w.

2.2.聽聽聽聽聽 Wymagania techniczne niezb臋dne do wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 Us艂ugodawca: (1) komputer, laptop lub inne urz膮dzenie multimedialne z dost臋pem do Internetu; (2) dost臋p do poczty elektronicznej; (3) przegl膮darka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wy偶szej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wy偶szej, Opera w wersji 12.0 i wy偶szej, Google Chrome w wersji 23.0. i wy偶szej, Safari w wersji 5.0 i wy偶szej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wy偶szej; (4) zalecana minimalna rozdzielczo艣膰 ekranu: 1024x768; (5) w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej mo偶liwo艣ci zapisu plik贸w Cookies oraz obs艂ugi Javascript.

2.3.聽聽聽聽聽 Us艂ugobiorca obowi膮zany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych oraz praw autorskich i w艂asno艣ci intelektualnej Us艂ugodawcy oraz os贸b trzecich. Us艂ugobiorca obowi膮zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Us艂ugobiorc臋 obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.

2.4.聽聽聽聽聽 Tryb post臋powania reklamacyjnego:

2.4.1.聽聽聽聽聽 Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug Elektronicznych przez Us艂ugodawc臋 oraz pozosta艂e reklamacje zwi膮zanie z dzia艂aniem Sklepu Internetowego (z wy艂膮czeniem procedury reklamacji Produktu, kt贸ra zosta艂a wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Us艂ugobiorca mo偶e sk艂ada膰 na przyk艂ad:

2.4.2.聽聽聽聽聽 pisemnie na adres: ul. Sodowa 36A, 30-376 Krak贸w;

2.4.3.聽聽聽聽聽 w formie elektronicznej za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

2.4.4.聽聽聽聽聽 Zaleca si臋 podanie przez Us艂ugobiorc臋 w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i daty wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci; (2) 偶膮dania Us艂ugobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych sk艂adaj膮cego reklamacj臋 鈥 u艂atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj膮 form臋 jedynie zalecenia i nie wp艂ywaj膮 na skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5.聽聽聽聽聽 Ustosunkowanie si臋 do reklamacji przez Us艂ugodawc臋 nast臋puje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z艂o偶enia.

3.聽聽聽 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA呕Y

3.1.聽聽聽聽聽 Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia za pomoc膮 Formularza Zam贸wie艅 w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.聽聽聽聽聽 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w z艂otych polskich i zawiera podatki. O 艂膮cznej cenie wraz z podatkami Produktu b臋d膮cego przedmiotem Zam贸wienia, a tak偶e o kosztach dostawy (w tym op艂atach za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie mo偶na ustali膰 wysoko艣ci tych op艂at 鈥 o obowi膮zku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

3.3.聽聽聽聽聽 Procedura zawarcia Umowy Sprzeda偶y w Sklepie Internetowym za pomoc膮 Formularza Zam贸wie艅

3.3.1.聽聽聽聽聽 Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2.聽聽聽聽聽 Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedawc臋 Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt贸ra zawiera co najmniej o艣wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam贸wienia i o jego przyj臋ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮.

3.4.聽聽聽聽聽 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost臋pnienie Klientowi tre艣ci zawieranej Umowy Sprzeda偶y nast臋puje poprzez (1) udost臋pnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przes艂anie Klientowi wiadomo艣ci e-mail, o kt贸rej mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Tre艣膰 Umowy Sprzeda偶y jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.聽聽聽 SPOSOBY I TERMINY P艁ATNO艢CI ZA PRODUKT

4.1.聽聽聽聽聽 Sprzedawca udost臋pnia Klientowi nast臋puj膮ce sposoby p艂atno艣ci z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y:

4.1.1.聽聽聽聽聽 P艂atno艣膰 got贸wk膮 za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki.

4.1.3.聽聽聽聽聽 P艂atno艣膰 przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.4.聽聽聽聽聽 P艂atno艣ci elektroniczne i p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮 za po艣rednictwem serwisu Przelewy24.pl 鈥 mo偶liwe aktualne sposoby p艂atno艣ci okre艣lone s膮 na stronie Sklepu Internetowego w zak艂adce informacyjnej dotycz膮cej sposob贸w p艂atno艣ci oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/

4.1.4.1.聽聽聽聽聽 Rozliczenia transakcji p艂atno艣ciami elektronicznymi i kart膮 p艂atnicz膮 przeprowadzane s膮 zgodnie z wyborem Klienta za po艣rednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obs艂ug臋 p艂atno艣ci elektronicznych i kart膮 p艂atnicz膮 prowadzi:

4.1.4.1.1.聽聽聽聽聽 PayPro SA z聽 siedzib膮 w Poznaniu, przy ul.聽Szyperska 14, 61-754 Pozna艅 Pi臋tro 6, Klatka B, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w pod numerem KRS 0000347935, prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia艂 XI Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, o kapitale zak艂adowym聽5 476 300,00 z艂, wp艂aconym w ca艂o艣ci.

4.2.聽聽聽聽聽 Termin p艂atno艣ci:

4.2.1.聽聽聽聽聽 W przypadku wyboru przez Klienta p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektronicznych albo p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y.

4.2.2.聽聽聽聽聽 W przypadku wyboru przez Klienta p艂atno艣ci got贸wk膮 za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ki.

5.聽聽聽 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.聽聽聽聽聽 Dostawa Produktu dost臋pna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2.聽聽聽聽聽 Dostawa Produktu do Klienta jest odp艂atna, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe) s膮 wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zak艂adce informacyjnej dotycz膮cej koszt贸w dostawy oraz w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

5.3.聽聽聽聽聽 Odbi贸r osobisty Produktu przez Klienta jest bezp艂atny.

5.4.聽聽聽聽聽 Sprzedawca udost臋pnia Klientowi nast臋puj膮ce sposoby dostawy Produktu:

5.4.1.聽聽聽聽聽 Przesy艂ka kurierska, przesy艂ka kurierska pobraniowa.

5.5.聽聽聽聽聽 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba 偶e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk艂adania Zam贸wienia podano inny termin. W przypadku Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd艂u偶szy podany termin. Pocz膮tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:

5.5.1.聽聽聽聽聽 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektroniczne lub kart膮 p艂atnicz膮 - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2.聽聽聽聽聽 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci got贸wk膮 za pobraniem 鈥 od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y.

6.聽聽聽 REKLAMACJA PRODUKTU

6.1.聽聽聽聽聽 Podstawa i zakres odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wzgl臋dem Klienta, je偶eli sprzedany Produkt ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia) s膮 okre艣lone powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci w Kodeksie Cywilnym (w szczeg贸lno艣ci w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Um贸w Sprzeda偶y zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wobec Klienta b臋d膮cego osob膮 fizyczn膮, kt贸ry nabywa Produkt w celu niezwi膮zanym z dzia艂alno艣ci膮 zawodow膮 lub gospodarcz膮, z tytu艂u niezgodno艣ci Produktu z Umow膮 Sprzeda偶y s膮 okre艣lone powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci ustaw膮 z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

6.2.聽聽聽聽聽 Sprzedawca obowi膮zany jest dostarczy膰 Klientowi Produkt bez wad. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy z tytu艂u wady Produktu oraz uprawnie艅 Klienta s膮 okre艣lone na stronie Sklepu Internetowego w zak艂adce informacyjnej dotycz膮cej reklamacji.

6.3.聽聽聽聽聽 Reklamacja mo偶e zosta膰 z艂o偶ona przez Klienta na przyk艂ad:

6.3.1.聽聽聽聽聽 pisemnie na adres: ul. Sodowa 36A, 30-376 Krak贸w;

6.3.2.聽聽聽聽聽 w formie elektronicznej za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

6.4.聽聽聽聽聽 Zaleca si臋 podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i daty wyst膮pienia wady; (2) 偶膮dania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodno艣ci z Umow膮 Sprzeda偶y lub o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od Umowy Sprzeda偶y; oraz (3) danych kontaktowych sk艂adaj膮cego reklamacj臋 鈥 u艂atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc臋. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj膮 form臋 jedynie zalecenia i nie wp艂ywaj膮 na skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5.聽聽聽聽聽 Sprzedawca ustosunkuje si臋 do reklamacji Klienta niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z艂o偶enia. Je偶eli Klient b臋d膮cy konsumentem za偶膮da艂 wymiany rzeczy lub usuni臋cia wady albo z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny, okre艣laj膮c kwot臋, o kt贸r膮 cena ma by膰 obni偶ona, a Sprzedawca nie ustosunkowa艂 si臋 do tego 偶膮dania w terminie 14 dni kalendarzowych, uwa偶a si臋, 偶e 偶膮danie to uzna艂 za uzasadnione.

6.6.聽聽聽聽聽 Klient, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest obowi膮zany dostarczy膰 Produkt wadliwy na adres: ul. Sodowa 36A, 30-376 Krak贸w.聽W przypadku Klienta b臋d膮cego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta nieb臋d膮cego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Je偶eli ze wzgl臋du na rodzaj Produktu lub spos贸b jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta by艂oby nadmiernie utrudnione, Klient obowi膮zany jest udost臋pni膰 Produkt Sprzedawcy w miejscu, w kt贸rym Produkt si臋 znajduje.

7.聽聽聽 POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃 ORAZ ZASADY DOST臉PU DO TYCH PROCEDUR聽

7.1.聽聽聽聽聽 Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Klienta b臋d膮cego konsumentem z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 na stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2.聽聽聽聽聽 Przy Prezesie Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w dzia艂a tak偶e punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powsta艅c贸w Warszawy 1, Warszawa.), kt贸rego zadaniem jest mi臋dzy innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotycz膮cych pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich.

7.3.聽聽聽聽聽 Konsument posiada nast臋puj膮ce przyk艂adowe mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅: (1) wniosek o rozstrzygni臋cie sporu do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego (wi臋cej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozas膮dowego rozwi膮zania sporu do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (wi臋cej informacji na stronie inspektora w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej przez Sprzedawc臋); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich). Porady udzielane s膮 mi臋dzy innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, op艂ata za po艂膮czenie wg taryfy operatora).

7.4.聽聽聽聽聽 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dost臋pna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn膮 i wieloj臋zyczn膮 stron臋 internetow膮 z punktem kompleksowej obs艂ugi dla konsument贸w i przedsi臋biorc贸w d膮偶膮cych do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug (wi臋cej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8.聽聽聽 PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UM脫W SPRZEDA呕Y ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

8.1.聽聽聽聽聽 Konsument, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e w terminie 30 dni kalendarzowych odst膮pi膰 od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w okre艣lonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy mo偶e zosta膰 z艂o偶one na przyk艂ad:

8.1.1.聽聽聽聽聽 pisemnie na adres: ul. Sodowa 36A, 30-376 Krak贸w.;

8.1.2.聽聽聽聽聽 w formie elektronicznej za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

8.2.聽聽聽聽聽 Przyk艂adowy wz贸r formularza odst膮pienia od umowy zawarty jest w za艂膮czniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dost臋pny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zak艂adce Reklamacje. Konsument mo偶e skorzysta膰 z wzoru formularza, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

8.3.聽聽聽聽聽 Bieg terminu do odst膮pienia od umowy rozpoczyna si臋:

8.3.1.聽聽聽聽聽 dla umowy, w wykonaniu kt贸rej Sprzedawca wydaje Produkt, b臋d膮c zobowi膮zany do przeniesienia jego w艂asno艣ci (np. Umowa Sprzeda偶y) 鈥 od obj臋cia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik, a w przypadku umowy, kt贸ra: (1) obejmuje wiele Produkt贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach 鈥 od obj臋cia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub cz臋艣ci albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produkt贸w przez czas oznaczony 鈥 od obj臋cia w posiadanie pierwszego z Produkt贸w;

8.3.2.聽聽聽聽聽 dla pozosta艂ych um贸w 鈥 od dnia zawarcia umowy.

8.4.聽聽聽聽聽 W przypadku odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.

8.5.聽聽聽聽聽 Sprzedawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o艣wiadczenia konsumenta o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci膰 konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostawy Produktu (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostawy dost臋pny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jakiego u偶y艂 konsument, chyba 偶e konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami. Je偶eli Sprzedawca nie zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt od konsumenta, mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

8.6.聽聽聽聽聽 Konsument ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy, zwr贸ci膰 Produkt Sprzedawcy lub przekaza膰 go osobie upowa偶nionej przez Sprzedawc臋 do odbioru, chyba 偶e Sprzedawca zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Produktu przed jego up艂ywem. Konsument mo偶e zwr贸ci膰 Produkt na adres: ul. Sodowa 36A, 30-376 Krak贸w.

8.7.聽聽聽聽聽 Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.聽聽聽聽聽 Mo偶liwe koszty zwi膮zane z odst膮pieniem przez konsumenta od umowy, kt贸re obowi膮zany jest ponie艣膰 konsument:

8.8.1.聽聽聽聽聽 Je偶eli konsument wybra艂 spos贸b dostawy Produktu inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostawy dost臋pny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.

8.8.2.聽聽聽聽聽 Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3.聽聽聽聽聽 W przypadku Produktu b臋d膮cego us艂ug膮, kt贸rej wykonywanie - na wyra藕ne 偶膮danie konsumenta - rozpocz臋艂o si臋 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy, konsument, kt贸ry wykonuje prawo odst膮pienia od umowy po zg艂oszeniu takiego 偶膮dania, ma obowi膮zek zap艂aty za 艣wiadczenia spe艂nione do chwili odst膮pienia od umowy. Kwot臋 zap艂aty oblicza si臋 proporcjonalnie do zakresu spe艂nionego 艣wiadczenia, z uwzgl臋dnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Je偶eli cena lub wynagrodzenie s膮 nadmierne, podstaw膮 obliczenia tej kwoty jest warto艣膰 rynkowa spe艂nionego 艣wiadczenia.

8.9.聽聽聽聽聽 Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do um贸w:

8.9.1.聽聽聽聽聽 (1) o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy; (2) w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy; (3)聽 w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Produkt ulegaj膮cy szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia; (5) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Produkt dostarczany w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rego po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu; (6) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 Produkty, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami; (7) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w kt贸rej konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby Sprzedawca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli Sprzedawca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania konsument 偶膮da艂, lub dostarcza Produkty inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub Produkt贸w; (9) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi; (13) o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.

9.聽聽聽 POSTANOWIENIA DOTYCZ膭CE PRZEDSI臉BIORC脫W

9.1.聽聽聽聽聽 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotycz膮 wy艂膮cznie Klient贸w i Us艂ugobiorc贸w nie b臋d膮cych konsumentami.

9.2.聽聽聽聽聽 Sprzedawcy przys艂uguje prawo odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y zawartej z Klientem nieb臋d膮cym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odst膮pienie od Umowy Sprzeda偶y w tym wypadku mo偶e nast膮pi膰 bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nieb臋d膮cego konsumentem 偶adnych roszcze艅 w stosunku do Sprzedawcy.

9.3.聽聽聽聽聽 W wypadku Klient贸w nie b臋d膮cych konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczy膰 dost臋pne sposoby p艂atno艣ci, w tym tak偶e wymaga膰 dokonania przedp艂aty w ca艂o艣ci albo cz臋艣ci i to niezale偶nie od wybranego przez Klienta sposobu p艂atno艣ci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda偶y.

9.4.聽聽聽聽聽 Z chwil膮 wydania przez Sprzedawc臋 Produktu przewo藕nikowi przechodz膮 na Klienta nie b臋d膮cego konsumentem korzy艣ci i ci臋偶ary zwi膮zane z Produktem oraz niebezpiecze艅stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno艣ci za utrat臋, ubytek lub uszkodzenie Produktu powsta艂e od przyj臋cia go do przewozu a偶 do wydania go Klientowi oraz za op贸藕nienie w przewozie przesy艂ki.

9.5.聽聽聽聽聽 W razie przes艂ania Produktu do Klienta za po艣rednictwem przewo藕nika Klient nie b臋d膮cy konsumentem obowi膮zany jest zbada膰 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy przesy艂kach tego rodzaju. Je偶eli stwierdzi, 偶e w czasie przewozu nast膮pi艂 ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowi膮zany jest dokona膰 wszelkich czynno艣ci niezb臋dnych do ustalenia odpowiedzialno艣ci przewo藕nika.

9.6.聽聽聽聽聽 Zgodnie z art. 558 搂 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi za Produkt wobec Klienta nie b臋d膮cego konsumentem zostaje wy艂膮czona.

9.7.聽聽聽聽聽 W wypadku Us艂ugobiorc贸w nie b臋d膮cych konsumentami Us艂ugodawca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes艂anie Us艂ugobiorcy stosownego o艣wiadczenia.

9.8.聽聽聽聽聽 Odpowiedzialno艣膰 Us艂ugodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Us艂ugobiorcy/Klienta nie b臋d膮cego konsumentem, bez wzgl臋du na jej podstaw臋 prawn膮, jest ograniczona - zar贸wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r贸wnie偶 za wszelkie roszczenia w sumie - do wysoko艣ci zap艂aconej ceny oraz koszt贸w dostawy z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y, nie wi臋cej jednak ni偶 do kwoty jednego tysi膮ca z艂otych. Us艂ugodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 w stosunku do Us艂ugobiorcy/Klienta nie b臋d膮cego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u utraconych korzy艣ci w stosunku do Us艂ugobiorcy/Klienta nie b臋d膮cego konsumentem.

9.9.聽聽聽聽聽 Wszelkie spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮/Us艂ugodawc膮, a Klientem/Us艂ugobiorc膮 nieb臋d膮cym konsumentem zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy/Us艂ugodawcy.

10. 聽 聽POSTANOWIENIA KO艃COWE

10.1.聽聽聽 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim.

10.2.聽聽聽 Zmiana Regulaminu:

10.2.1.聽聽聽 Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn to jest: zmiany przepis贸w prawa; zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu.

10.2.2.聽聽聽 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu um贸w o charakterze ci膮g艂ym (np. 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej 鈥 Konto) zmieniony regulamin wi膮偶e Us艂ugobiorc臋, je偶eli zosta艂y zachowane wymagania okre艣lone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Us艂ugobiorca zosta艂 prawid艂owo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzia艂 umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowa艂a wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op艂at lub podwy偶szeniem obecnych Us艂ugobiorca b臋d膮cy konsumentem ma prawo odst膮pienia od umowy.

10.2.3.聽聽聽 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu um贸w o innym charakterze ni偶 umowy ci膮g艂e (np. Umowa Sprzeda偶y) zmiany Regulaminu nie b臋d膮 w 偶aden spos贸b narusza膰 praw nabytych Us艂ugobiorc贸w/Klient贸w b臋d膮cych konsumentami przed dniem wej艣cia w 偶ycie zmian Regulaminu, w szczeg贸lno艣ci zmiany Regulaminu nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na ju偶 sk艂adane lub z艂o偶one Zam贸wienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeda偶y.

10.3.聽聽聽 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Um贸w Sprzeda偶y zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami b臋d膮cymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niekt贸rych praw konsument贸w oraz o odpowiedzialno艣ci za szkod臋 wyrz膮dzon膮 przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Um贸w Sprzeda偶y zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami b臋d膮cymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne w艂a艣ciwe przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.

11. 聽 聽WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY
(ZA艁膭CZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wz贸r formularza odst膮pienia od umowy

(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy)

鈥撀 聽 Adresat:

PIERSCIONEK.PL

Filip Bednarz

ul. Sodowa 36A

30-376 Krak贸w

pierscionek.pl

[email protected]

鈥撀 聽 Ja/My(*) niniejszym informuj臋/informujemy(*) o moim/naszym odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych rzeczy(*) umowy dostawy nast臋puj膮cych rzeczy(*) umowy o dzie艂o polegaj膮cej na wykonaniu nast臋puj膮cych rzeczy(*)/o 艣wiadczenie nast臋puj膮cej us艂ugi(*)

鈥撀 聽 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

鈥撀 聽 Imi臋 i nazwisko konsumenta(-贸w)

鈥撀 聽 Adres konsumenta(-贸w)

鈥撀 聽 Podpis konsumenta(-贸w) (tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)

鈥撀 聽 Data

(*) Niepotrzebne skre艣li膰.